Logga in
Ställningsutbildning

Allmän utbildning ställning (upp till 9 meter)

Utbildningen vänder sig till dig som bygger, förändrar eller monterar ner ställningar enligt monteringsanvisningar upp till nio meters höjd. Kursen är också väsentlig för arbetsledare som leder eller övervakar arbetet och som därför ska ha minst samma utbildningsnivå.

Kursen genomförs som en kombination av E-learning, där deltagaren i egen takt via dator eller läsplatta kan ta in de teoretiska kunskaperna kring byggställningar och det arbetsmiljömässiga regelverk som omger dem samt en lärarledd del där kunskaperna fördjupas ytterligare. Efter genomförd utbildning får godkända deltagare behörighet att både bygga och bedöma ställningar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Deltagarna får även kunskap om olika ställningstypers konstruktion och belastningsförutsättningar. För att bli godkänd på utbildningen genomför deltagaren ett slutprov digitalt via dator eller läsplatta. 

Kursen är uppbyggd enligt STARs unika koncept med fokus på ”Beteendebaserad säkerhet” där deltagarna får reflektera över sina egna val och prioriteringar gällande arbetsmiljö och säkerhet.

Efter genomgången utbildning och godkänt teoriprov erhålls registrering i ID06 kompetensdatabas alt. utbildningsbevis samt diplom på utförd utbildning.


Kursinnehåll

  • Regler för ställningar i Sverige
  • Risker och säkerhet vid arbete med ställningar
  • Olika metoder att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar
  • Förståelse av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställningar
  • Metoder för upp- och nedtransport/lyft av ställningsmaterial
  • Olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar
  • Förankring av ställningar
Allmän utbildning ställning (upp till 9 meter)

Kursmål

Deltagaren lär sig regelverket kring ställningsbyggande samt får kunskaper kring hur man på ett effektivt sätt kan arbeta med byggnadsställningar utan att sätta säkerheten på spel för sig själv eller sina kollegor.

Målgrupp

Allmän ställning vänder sig till dig som i ditt arbete bygger ställningar upp till 9 m. Du kan till exempel vara en snickare, takläggare, solcellsinstallatör eller målare som har behov av att bygga ställning för att kunna utföra ditt arbete. 

Utbildningen riktar sig också till dig som är arbetsledare eller platschef och som i ditt arbete behöver kunskap om byggställningar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller.

Kommande tillfällen: Allmän utbildning ställning (upp till 9 meter)

Har du frågor eller hittar du inte det du söker? Kontakta oss

Datum:
19 aug 2024
Tid:
08:00 - 16:00
Ort:
Falun
Pris:
2 500 kr
Platser kvar
17 platser kvar
Boka senast
2024-08-19 08:00:00
Boka plats på tillfället med start 19 aug 2024 Boka
Datum:
19 sep 2024
Tid:
08:00 - 16:00
Ort:
Falun
Pris:
2 500 kr
Platser kvar
17 platser kvar
Boka senast
2024-09-19 08:00:00
Boka plats på tillfället med start 19 sep 2024 Boka
Datum:
28 okt 2024
Tid:
08:00 - 16:00
Ort:
Falun
Pris:
2 500 kr
Platser kvar
17 platser kvar
Boka senast
2024-10-28 08:00:00
Boka plats på tillfället med start 28 okt 2024 Boka
Datum:
15 nov 2024
Tid:
08:00 - 16:00
Ort:
Falun
Pris:
2 500 kr
Platser kvar
17 platser kvar
Boka senast
2024-11-15 08:00:00
Boka plats på tillfället med start 15 nov 2024 Boka
ID06 Utbildningsrådet Brandfarliga arbeten Utbildningssamordnare